Inovace
strojírenských produktů

 
 
TGM Berlin: Hmotnostní managament
 
SLAVÍK - Technické plasty s.r.o.
 
Havel metal foam: Al-pěny
 
SVÚM: Výzkumný ústav a akreditovaná zkušebna