"SVÚM a.s. spolupracuje s firmou RS Consult již více než dva roky. Díky technické odbornosti a obchodním zkušenostem RS Consult v oblasti R&D se podařilo naší společnosti zvýšit objem komerčních výzkumných projektů v ČR i zahraničí, především v Německu. Nejsilnější stránkou RS Consult je jazyková vybavenost a obchodní zkušenosti v německy mluvících zemích."

Ivo Hain | majitel

Novinky


dovolená: 2. - 13. 8. 2021


Krátké video o konferenci na téma "Kolejová vozidla" v Brně, 15. června 2021:https://www.youtube.com/watch?v=2SeCP1EqOVQ


Krátký film o přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Technologii na odlitek oběžného kola vytvořil Richard Šulko ve slévárně oceli v podniku ŠKODA Hutě v Plzni: https://fb.watch/v/BPAhui7u/


Nová velmi důležitá spolupráce ve věci Twinningu s Bavorskem s Rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.....

Zajímavý článek k hmotnostnímu managementu (v Němčině):

https://www.linkedin.com/pulse/system-und-strukturoptimierung-im-bahnfahrzeugbau-von-dahm/?trackingId&fbclid=IwAR0npMPw7ikO0wfqu185pPjlIwarr67wJz3dMRqCfFoydR5zkc9VT1r5VcU

  


Mezi 10 nejlepšími Živnostníky Plzeňského kraje za 2019:

 
  

RS Consult získal na své služby ochrannou známku: