"SVÚM a.s. spolupracuje s firmou RS Consult již více než dva roky. Díky technické odbornosti a obchodním zkušenostem RS Consult v oblasti R&D se podařilo naší společnosti zvýšit objem komerčních výzkumných projektů v ČR i zahraničí, především v Německu. Nejsilnější stránkou RS Consult je jazyková vybavenost a obchodní zkušenosti v německy mluvících zemích."

Ivo Hain | majitel

Novinky

RS Consult přeje veselé velikonoce!

Mezi 10 nejlepšími Živnostníky Plzeňského kraje za 2019:

 
 
 

RS Consult získal na své služby ochrannou známku: